Bộ ấm & tách trà

 1. TURKOIS

  Promotion set

  TURKOIS
  849,000
 2. BOUTIQUE

  Promotion set

  BOUTIQUE
  699,000
 3. ESSENCE

  Promotion set

  ESSENCE
  599,000
 4. FLORIA

  Promotion set

  FLORIA
  449,000
 5. LUXOR

  Promotion set

  LUXOR
  999,000
 6. REGATTA

  Promotion set

  REGATTA
  649,000
 7. ZANZIBAR

  Promotion set

  ZANZIBAR
  649,000