Bộ ấm & tách trà

 1. TURKOIS

  Promotion set

  TURKOIS
  849,000
 2. BUD

  Promotion set

  BUD
  899,000
 3. ESSENCE

  Promotion set

  ESSENCE
  599,000
 4. KAZAN

  Promotion set

  KAZAN
  799,000
 5. LUXOR

  Promotion set

  LUXOR
  999,000
 6. REGATTA
  -30%

  Promotion set

  REGATTA
  541,100 773,000
 7. TONBO

  Promotion set

  TONBO
  849,000
 8. ZANZIBAR

  Promotion set

  ZANZIBAR
  649,000