Hũ đựng

 1. SHAKIE

  Bộ hũ gia vị

  SHAKIE
  179,000
 2. OLIVIERA

  Hũ đựng gia vị

  OLIVIERA
  59,000
 3. ANGLIAN

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  ANGLIAN
  149,000
 4. ANGLIAN

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  ANGLIAN
  99,000
 5. ANGLIAN

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  ANGLIAN
  129,000
 6. JAM

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  JAM
  69,000
 7. TUTTI

  Bộ hũ gia vị

  TUTTI
  199,000