Cốc, Tách & Ấm trà

 1. FELICIA
  -15%

  Bộ ấm trà

  FELICIA
  1,011,500 1,190,000
 2. LUXOR
  -15%

  Tách kèm đĩa lót

  LUXOR
  109,650 129,000
 3. LUXOR
  -15%

  Ấm trà

  LUXOR
  339,150 399,000
 4. REGATTA
  -20%

  Ly

  REGATTA
  55,200 69,000
 5. CHAM
  -15%

  Bộ ấm trà

  CHAM
  424,150 499,000
 6. FLORIA
  -70%

  Ấm trà

  FLORIA
  74,700 249,000
 7. BOUTIQUE
  -15%

  Đĩa lót tách

  BOUTIQUE
  41,650 49,000
 8. BOUTIQUE
  -15%

  Tách

  BOUTIQUE
  50,150 59,000
 9. BOUTIQUE
  -15%

  Ấm trà

  BOUTIQUE
  169,150 199,000
 10. SALONIKA
  -15%

  Ấm trà

  SALONIKA
  211,650 249,000
 11. SALONIKA
  -15%

  Ấm trà

  SALONIKA
  211,650 249,000
 12. REGATTA
  -20%

  Tách kèm đĩa lót

  REGATTA
  63,200 79,000