Cốc, Tách & Ấm trà

 1. FELICIA
  new

  Bộ ấm trà

  FELICIA
  1,190,000
 2. LUXOR

  Tách kèm đĩa lót

  LUXOR
  129,000
 3. LUXOR

  Ấm trà

  LUXOR
  399,000
 4. REGATTA

  Ly

  REGATTA
  69,000
 5. CHAM

  Bộ ấm trà

  CHAM
  499,000
 6. FLORIA
  -70%

  Ấm trà

  FLORIA
  74,700 249,000
 7. BOUTIQUE

  Đĩa lót tách

  BOUTIQUE
  49,000
 8. BOUTIQUE

  Tách

  BOUTIQUE
  59,000
 9. BOUTIQUE

  Ấm trà

  BOUTIQUE
  199,000
 10. SALONIKA

  Ấm trà

  SALONIKA
  249,000
 11. SALONIKA

  Ấm trà

  SALONIKA
  249,000
 12. MARITIME

  Ly

  MARITIME
  89,000