Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. VICTORIA

  Đĩa

  VICTORIA
  149,000
 2. VICTORIA

  Bộ 6 đĩa

  VICTORIA
  529,000
 3. VICTORIA

  Đĩa

  VICTORIA
  99,000
 4. VICTORIA

  Salad-bowl

  VICTORIA
  169,000
 5. VICTORIA

  Set-of-6-salad-bowls

  VICTORIA
  499,000
 6. VICTORIA

  Salad-bowl

  VICTORIA
  89,000
 7. BLACK-&-WHITE

  Đĩa

  BLACK-&-WHITE
  149,000
 8. BLACK-&-WHITE

  Đĩa

  BLACK-&-WHITE
  99,000
 9. BLACK-&-WHITE

  Thố

  BLACK-&-WHITE
  249,000
 10. BLACK-&-WHITE

  Thố

  BLACK-&-WHITE
  219,000
 11. BLACK-&-WHITE

  Thố

  BLACK-&-WHITE
  159,000
 12. FLORAL

  Soup-plate

  FLORAL
  189,000