Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. BAILEY

  Chén cơm

  BAILEY
  69,000
 2. BAILEY

  Đĩa

  BAILEY
  129,000
 3. CHANGELING

  Ly rượu

  CHANGELING
  119,000
 4. LUXOR

  Tô canh

  LUXOR
  229,000
 5. LUXOR

  Tô mì

  LUXOR
  119,000
 6. LUXOR

  Tô mì

  LUXOR
  179,000
 7. LUXOR

  Chén cơm

  LUXOR
  79,000
 8. LUXOR

  Đĩa gia vị

  LUXOR
  39,000
 9. LUXOR

  Đĩa

  LUXOR
  199,000
 10. LUXOR

  Đĩa

  LUXOR
  99,000
 11. KOSTA

  Đĩa

  KOSTA
  199,000
 12. KOSTA

  Đĩa

  KOSTA
  199,000