Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. REGATTA

  Promotion set

  REGATTA
  430,000
 2. ALBERTA

  Promotion set

  ALBERTA
  500,000
 3. ALBERTA

  Promotion set

  ALBERTA
  178,000
 4. ALBERTA

  Promotion set

  ALBERTA
  750,000
 5. ALBERTA

  Promotion set

  ALBERTA
  300,000
 6. STELLA

  Chén chấm

  STELLA
  59,000
 7. STELLA

  Chén cơm

  STELLA
  99,000
 8. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  149,000
 9. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  109,000
 10. STELLA

  Tô mì

  STELLA
  169,000
 11. SUN FLOWER

  Bộ hộp 2 bát và 2 đôi đũa

  SUN FLOWER
  179,000
 12. SUN FLOWER

  Bộ hộp 6 bát và 6 đôi đũa

  SUN FLOWER
  369,000