Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. STELLA
  -20%

  Chén chấm

  STELLA
  47,200 59,000
 2. STELLA
  -20%

  Chén cơm

  STELLA
  79,200 99,000
 3. STELLA
  -20%

  Đĩa

  STELLA
  119,200 149,000
 4. STELLA
  -20%

  Đĩa

  STELLA
  87,200 109,000
 5. STELLA
  -20%

  Tô mì

  STELLA
  135,200 169,000