Tô chén

 1. STELLA

  Chén chấm

  STELLA
  59,000
 2. STELLA

  Chén cơm

  STELLA
  99,000
 3. SUN FLOWER

  Bộ hộp 2 bát và 2 đôi đũa

  SUN FLOWER
  179,000
 4. FELICIA

  Thố

  FELICIA
  1,290,000
 5. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  159,000
 6. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  89,000
 7. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  49,000
 8. WHITNEY
  Best Price

  Bát gia vị

  WHITNEY
  15,000
 9. WHITNEY
  Best Price

  Tô mì

  WHITNEY
  80,000
 10. TURKOIS
  Premium

  Chén chấm

  TURKOIS
  39,000
 11. TURKOIS
  Premium

  Tô canh

  TURKOIS
  179,000
 12. TURKOIS
  Premium

  Tô mì

  TURKOIS
  139,000
Trang