Dụng cụ sơ chế

 1. RECIPE

  Bộ dao kéo

  RECIPE
  1,582,000
 2. RECIPE
  -57%

  Dụng cụ vắt chanh

  RECIPE
  30,000 69,000
 3. RECIPE
  -33%

  Vợt lỗ

  RECIPE
  100,000 149,000
 4. RECIPE
  -30%

  Dụng cụ bào sợi

  RECIPE
  195,300 279,000
 5. RECIPE
  -33%

  Thớt

  RECIPE
  100,000 149,000
 6. RECIPE
  -30%

  Kéo làm bếp

  RECIPE
  90,300 129,000
 7. MOCCASIN

  Bộ chày & cối

  MOCCASIN
  249,500 499,000
 8. ELEKTRA
  -23%

  Nút chặn rượu

  ELEKTRA
  30,000 39,000
 9. MOZART
  -30%

  Thớt

  MOZART
  139,300 199,000
 10. MOZART
  -30%

  Thớt

  MOZART
  174,300 249,000
 11. MOCCASIN
  -50%

  Bộ chày & cối

  MOCCASIN
  249,500 499,000
 12. MOCCASIN
  -50%

  Bộ chày & cối

  MOCCASIN
  249,500 499,000
Trang