Phục vụ bàn ăn

 1. FELICIA

  Khay đựng bánh kẹo có nắp

  FELICIA
  129,000
 2. FELICIA

  Khay đựng bánh kẹo có nắp

  FELICIA
  849,000
 3. FELICIA

  Khay đựng bánh kẹo có nắp

  FELICIA
  849,000
 4. FELICIA

  Khay

  FELICIA
  549,000
 5. FELICIA

  Khay

  FELICIA
  549,000
 6. REGATTA
  -20%

  Đĩa lớn

  REGATTA
  143,200 179,000
 7. PHYLLIS

  Khay bánh

  PHYLLIS
  299,000
 8. KAZAN

  Bình đựng sữa

  KAZAN
  79,000
 9. KAZAN

  Thố

  KAZAN
  89,000
 10. BARTOLINI
  -70%

  Khay đựng thức ăn

  BARTOLINI
  38,700 129,000
 11. MARITIME

  Đĩa lớn

  MARITIME
  399,000
 12. REGATTA
  -20%

  Thố

  REGATTA
  63,200 79,000
Trang