Phục vụ bàn ăn

 1. CLIFTON

  Khay

  CLIFTON
  249,000
 2. CLIFTON

  Đĩa xoay bàn ăn

  CLIFTON
  299,000
 3. SALONIKA

  Đĩa lớn

  SALONIKA
  99,000
 4. CLIFTON

  Khay

  CLIFTON
  229,000
 5. MARITIME

  Đĩa lớn

  MARITIME
  249,000
 6. WHITNEY

  Đĩa gia vị

  WHITNEY
  15,000
Trang