Bình đựng

 1. REFRESH

  Bình đựng nước

  REFRESH
  199,000
 2. REGATTA

  Bình nước

  REGATTA
  199,000
 3. MARITIME

  Bình nước

  MARITIME
  299,000
 4. KAZAN

  Bình đựng sữa

  KAZAN
  79,000