Khay

 1. BARTOLINI

  Khay đựng bánh kẹo

  BARTOLINI
  349,000
 2. CLIFTON

  Khay

  CLIFTON
  249,000
 3. CLIFTON

  Đĩa xoay bàn ăn

  CLIFTON
  299,000
 4. CLIFTON

  Khay

  CLIFTON
  229,000