Sản phẩm khác

 1. TUTTI

  Bộ hũ gia vị

  TUTTI
  199,000
 2. SENSE-OF-TASTE

  Bộ hũ gia vị

  SENSE-OF-TASTE
  299,000
 3. SALONIKA

  Bộ hũ dầu dấm & gia vị

  SALONIKA
  249,000
 4. REGATTA

  Bộ hũ gia vị

  REGATTA
  259,000
 5. REGATTA

  Khay bánh

  REGATTA
  249,000
 6. REGATTA

  Thố

  REGATTA
  79,000
 7. BARTOLINI

  Thố có nắp

  BARTOLINI
  129,000
 8. KAZAN

  Thố

  KAZAN
  89,000
 9. PHYLLIS

  Khay bánh

  PHYLLIS
  299,000