SOFA & GHẾ THƯ GIÃN

 1. TAMPA

  Sofa

  TAMPA
  29,900,000 29,900,000
 2. ATLANTA

  Sofa

  ATLANTA
  24,900,000 24,900,000
 3. ATLANTA

  Ghế bành

  ATLANTA
  11,900,000 11,900,000
 4. DALLAS

  Sofa

  DALLAS
  24,900,000
 5. DALLAS

  Sofa

  DALLAS
  21,900,000
 6. HOUSTON

  Ghế bành

  HOUSTON
  9,900,000
 7. HOUSTON

  Sofa

  HOUSTON
  17,900,000
 8. HOUSTON

  Sofa

  HOUSTON
  19,900,000
 9. BOHO

  Sofa

  BOHO
  6,490,000

 1. FREGATA

  Bộ bàn ghế ngoài trời

  FREGATA
  1,990,000
 2. FREGATA

  Bộ bàn ghế ngoài trời

  FREGATA
  1,990,000
 3. VIKING-TOR

  Ghế bập bênh

  VIKING-TOR
  2,990,000
 4. VIKING-TOR

  Ghế bập bênh

  VIKING-TOR
  2,990,000
 5. VIKING-TOR

  Ghế bập bênh

  VIKING-TOR
  2,990,000
 6. VIKING-TOR

  Ghế bập bênh

  VIKING-TOR
  2,990,000
 7. VIKING-FREJA

  Ghế bành

  VIKING-FREJA
  1,990,000
 8. VIKING-FREJA

  Ghế bành

  VIKING-FREJA
  1,990,000
 9. VIKING-FREJA

  Ghế bành

  VIKING-FREJA
  1,990,000
 10. VIKING-FREJA

  Ghế bành

  VIKING-FREJA
  1,990,000


BỘ SƯU TẬP ĐÔN KONDO

 1. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  599,000
 2. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  349,000
 3. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  349,000
 4. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  899,000
 5. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  899,000
 6. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000
 7. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000
 8. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000
 9. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  799,000
 10. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000

BỘ SƯU TẬP BÀN VÀ GHẾ NGOÀI TRỜI

 1. BILBO

  Bàn ăn

  BILBO
  4,990,000
 2. BARCELONA

  Bộ bàn ghế ngoài trời

  BARCELONA
  16,900,000
 3. BARCELONA

  Bộ bàn ghế ngoài trời

  BARCELONA
  21,900,000
 4. BILBO

  Ghế ngoài trời

  BILBO
  1,990,000

BỘ SƯU TẬP KHĂN BELINDA
 1. BELINDA

  Khăn tắm choàng lớn

  BELINDA
  199,000
 2. BELINDA

  Khăn tắm choàng lớn

  BELINDA
  199,000
 3. BELINDA

  Khăn tắm

  BELINDA
  69,000
 4. BELINDA

  Khăn tắm

  BELINDA
  69,000
 5. BELINDA

  Khăn tắm

  BELINDA
  69,000
 6. BELINDA

  Khăn tắm

  BELINDA
  69,000
 7. BELINDA

  Khăn mặt

  BELINDA
  29,000
 8. BELINDA

  Khăn tắm

  BELINDA
  69,000
 9. BELINDA

  Khăn mặt

  BELINDA
  29,000
 10. BELINDA

  Khăn mặt

  BELINDA
  29,000
 11. BELINDA

  Khăn mặt

  BELINDA
  29,000
 12. BELINDA

  Khăn mặt

  BELINDA
  29,000
 13. BELINDA

  Thảm phòng tắm

  BELINDA
  129,000
 14. BELINDA

  Thảm phòng tắm

  BELINDA
  129,000
BỘ SƯU TẬP ĐÔN MINNEAPOLIS
 1. MINNEAPOLIS

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 2. MINNEAPOLIS

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 3. MINNEAPOLIS

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 4. MINNEAPOLIS

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
BỘ SƯU TẬP GHẾ VĂN PHÒNG
 1. BOSTNA

  Ghế văn phòng

  BOSTNA
  2,490,000
 2. RIPLEY

  Ghế văn phòng

  RIPLEY
  1,190,000
 3. RIPLEY

  Ghế văn phòng

  RIPLEY
  1,490,000
 4. RENO

  Ghế văn phòng

  RENO
  3,990,000

BỘ SƯU TẬP WASHINGTON

 1. WASHINGTON

  Đôn mềm

  WASHINGTON
  5,990,000
 2. WASHINGTON

  Sofa

  WASHINGTON
  19,990,000
 3. WASHINGTON

  Ghế bành

  WASHINGTON
  12,990,000

BỘ SƯU TẬP ICONICO

 1. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 2. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 3. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 4. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 1. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 2. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 3. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 4. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 5. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 6. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 7. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 8. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 9. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 10. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 1. ICONICO

  Kệ gắn tường

  ICONICO
  1,490,000
 2. ICONICO

  Kệ để đồ

  ICONICO
  899,000
 3. ICONICO

  Kệ để đồ

  ICONICO
  899,000
 4. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 5. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 6. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  2,990,000
 7. ICONICO

  Giá kệ

  ICONICO
  899,000
 8. ICONICO

  Giá kệ

  ICONICO
  899,000
 9. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,490,000
 10. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,490,000
 11. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,990,000
 12. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,990,000
 13. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  2,990,000
 14. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  2,990,000
 15. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 16. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 17. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 18. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 19. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 20. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 21. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 22. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 23. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 24. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 25. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  2,990,000
 26. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  2,990,000
 27. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  1,990,000
 28. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  1,990,000
BỘ SƯU TẬP CHĂN SOFIA - THẢM MOLLY
 1. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  299,000
 2. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  299,000
 3. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  499,000
 4. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  499,000
 5. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 6. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  399,000
 7. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 8. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 9. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  699,000
 10. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  699,000
 11. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  399,000
 12. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 13. MOLLY

  Thảm trải sàn

  MOLLY
  129,000
 14. MOLLY
  -30%

  Thảm chùi chân

  MOLLY
  699,300 999,000
 15. MOLLY
  -30%

  Thảm chùi chân

  MOLLY
  699,300 999,000
 16. MOLLY

  Thảm phòng tắm

  MOLLY
  99,000
BỘ SƯU TẬP BELLA - DUY NHẤT TRÊN KÊNH ONLINE
 1. BELLA

  Khăn tắm choàng lớn

  BELLA
  249,000
 2. BELLA

  Khăn tắm

  BELLA
  159,000
 3. BELLA

  Khăn mặt

  BELLA
  129,000
 4. BELLA

  Giỏ có tay cầm

  BELLA
  399,000
 5. BELLA

  Giỏ

  BELLA
  199,000
 6. BELLA

  Giỏ

  BELLA
  299,000
 7. BELLA

  Chăn

  BELLA
  599,000
 8. BELLA

  Chăn

  BELLA
  599,000
 9. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 10. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 11. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 12. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 13. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 14. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
BỘ SƯU TẬP BÁT ĐĨA STELLA
 1. STELLA

  Chén chấm

  STELLA
  59,000
 2. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  149,000
 3. STELLA

  Chén cơm

  STELLA
  99,000
 4. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  109,000
 5. STELLA

  Tô mì

  STELLA
  169,000
BỘ SƯU TẬP SARINA, KILNER
 1. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  99,000
 2. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  129,000
 3. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  129,000
 4. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  119,000
 5. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  149,000
 6. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  149,000
 7. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 8. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 9. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 10. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  699,000
 11. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  799,000
 12. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  299,000
 13. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  499,000
 14. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  249,000
 15. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  349,000
 16. SARINA

  Ly cocktail

  SARINA
  899,000
 17. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  749,000

BỘ HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM PROTEKT

Hộp đựng thực phẩm PROTEKT được làm từ chất liệu nhựa SAN trong suốt và đẹp mắt. Đây là sản phẩm cao cấp, không chứa BPA đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

Hộp đựng thực phẩm PROTEKT phù hợp bảo quản thực phẩm khô như gia vị, ngũ cốc, mì, nui, bánh kẹo trên kệ bếp hoặc trong tủ lạnh (ngăn mát và ngăn đông).

Nắp đậy thông minh giúp đóng mở hộp nhẹ nhàng và kín khí, chống mùi hiệu quà bênh cạnh ngăn ngừa bụi bẩn. Vòng đệm kín khí được sản xuất theo công nghệ đúc nguyên khối ép chặt vào nắp, loại bỏ hoàn toàn khe hở và dễ làm sách. Hộp có thiết kế module, linh hoạt xếp chồng được lên nhau giúp tiết kiệm diện tích cho không gian nấu nướng.

 1. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  349,000
 2. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  129,000
 3. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  129,000
 4. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  149,000
 5. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  69,000
 6. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  99,000
 7. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  49,000

BỘ SƯU TẬP KONDO - CHO KHÔNG GIAN THÊM PHẦN THOÁNG ĐÃNG

Hãy cùng điểm qua lại một vài đặc điểm nổi bật của bộ sưu tập KONDO:

 • Đa dạng kích cỡ, mẫu mã đáp ứng nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng.
 • Nhiều màu sắc và họa tiết để chọn lựa.
 • Chất liệu polyester dễ dàng vệ sinh.
 1. KONDO

  Giỏ đựng đồ giặt

  KONDO
  159,000
 2. KONDO

  Giỏ đựng đồ giặt

  KONDO
  159,000
 3. KONDO

  Giỏ đựng

  KONDO
  59,000
 4. KONDO

  Giỏ đựng

  KONDO
  59,000
 5. KONDO

  Giỏ đựng

  KONDO
  49,000
 6. KONDO

  Giỏ đựng

  KONDO
  49,000
 7. KONDO

  Bộ 3 hộp lưu trữ đồ

  KONDO
  199,000
 8. KONDO

  Bộ 3 hộp lưu trữ đồ

  KONDO
  199,000
 9. KONDO

  Ngăn kéo đựng đồ để dưới gầm giường

  KONDO
  199,000
 10. KONDO

  Bộ 3 hộp lưu trữ đồ

  KONDO
  199,000
 11. KONDO

  Ngăn kéo đựng đồ để dưới gầm giường

  KONDO
  199,000
 12. KONDO

  Ngăn kéo đựng đồ để dưới gầm giường

  KONDO
  199,000
 13. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  189,000
 14. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  189,000
 15. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  189,000
 16. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  129,000
 17. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  129,000
 18. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  129,000
 19. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  189,000
 20. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  189,000
 21. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  189,000
 22. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  139,000
 23. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  139,000
 24. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  139,000
 25. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  129,000
 26. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  129,000
 27. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  89,000
 28. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  89,000
 29. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  89,000
 30. KONDO

  Hộp có ngăn

  KONDO
  129,000
 31. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  149,000
 32. KONDO

  Hộp có nắp

  KONDO
  149,000
 33. KONDO

  Hộp có ngăn

  KONDO
  129,000

BỘ SƯU TẬP HỘP ĐỰNG MARIE

 1. MARIE

  Hộp đựng

  MARIE
  299,000
 2. MARIE

  Hộp đựng

  MARIE
  299,000

BỘ ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TIỆN DỤNG

 1. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu đen, kẻ ô

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 2. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu xanh, họa tiết hoa nhí

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 3. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu xám

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 4. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA trắng, họa tiết hoa

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 5. Găng tay lò nướng SARA trắng đen mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 6. Găng tay lò nướng SARA màu trắng họa tiết hoa mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 7. Găng tay lò nướng SARA màu xanh họa tiết hoa mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 8. Bắc nồi SARA màu trắng mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 9. Bắc nồi SARA màu vàng nhạt mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 10. Bắc nồi SARA màu vàng đậm mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 11. Bắc nồi SARA màu hồng mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 12. Bắc nồi SARA màu xanh mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000

BỘ SƯU TẬP BÀN GHẾ ĂN

 1. PALL-MALL

  Bộ bàn ăn 4 ghế

  PALL-MALL
  6,890,000
 2. BRAVEN

  Bộ bàn ăn 4 ghế

  BRAVEN
  7,490,000
 3. HATHEN

  Ghế ăn

  HATHEN
  1,390,000
 4. HATHEN

  Bàn ăn

  HATHEN
  4,990,000
 5. BRAVEN

  Ghế ăn

  BRAVEN
  1,390,000
 6. BRAVEN

  Bàn ăn

  BRAVEN
  3,490,000
 7. ALISON

  Bàn cà phê

  ALISON
  2,990,000

BỘ SƯU TẬP TEXAS

 1. TEXAS
  hot

  Lò nướng BBQ

  TEXAS
  699,000
 2. TEXAS
  new

  Lò nướng BBQ

  TEXAS
  899,000
 3. TEXAS
  new

  Kệ rượu

  TEXAS
  249,000
 4. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  159,000
 5. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  49,000
 6. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  89,000

BỘ SƯU TẬP CARINE - KHI THẨM MỸ CHẠM ĐẾN TÍNH NĂNG

Giản đơn chính là sự che giấu những điều không cần thiết, chỉ để lại vẻ bề ngoài gọn gàng và một không gian thoáng đãng.

Đó cũng chính là điều mà các nhà thiết kế của BAYA muốn gửi gắm đến quý khách qua bộ sưu tập CARINE mà chúng tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu. Các sản phẩm trong bộ sưu tập hướng đến việc tối ưu không gian phòng khách nhờ vào các ngăn kéo và hộc tủ rộng rãi.

Bên cạnh đó, màu sáng tự nhiên của gỗ sồi veneer, lớp phủ MDF và thiết kế trẻ trung, giản đơn, bộ sưu tập CARINE mang đến cho không gian tổ ấm nhà bạn cảm giác êm dịu, giúp tâm trí dễ dàng thư giãn hơn.

Bộ sưu tập CARINE gồm: giường, tủ quần áo, tủ đầu giường, tủ ngăn kéo, bàn trang điểm, bàn cà phê, bàn góc, và kệ TV.

 1. CARINE

  Combo phòng khách

  CARINE
  13,500,000
 2. CARINE
  Premium

  Kệ TV

  CARINE
  6,990,000
 3. CARINE
  Premium

  Tủ ngăn kéo

  CARINE
  6,990,000
 4. CARINE
  Premium

  Bàn cà phê

  CARINE
  4,990,000
 5. CARINE
  Premium
  new

  Bàn góc

  CARINE
  3,490,000
 6. CARINE
  Premium

  Tủ đầu giường

  CARINE
  2,990,000
 7. CARINE
  Premium

  Bàn trang điểm

  CARINE
  6,990,000
 8. CARINE
  Premium

  Tủ quần áo

  CARINE
  16,900,000
 9. CARINE

  Giường

  CARINE
  9,990,000

BỘ SƯU TẬP RAVENNA

 1. RAVENNA

  Giá treo mũ

  RAVENNA
  599,000
 2. RAVENNA

  Giá treo khăn

  RAVENNA
  599,000
 3. RAVENNA

  Kệ gắn tường

  RAVENNA
  699,000
 4. RAVENNA

  Khay trang trí

  RAVENNA
  199,000
 5. RAVENNA

  Kệ trưng bày

  RAVENNA
  99,000
 6. RAVENNA

  Kệ treo tường kèm gương

  RAVENNA
  1,290,000

SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO

 1. NAPA

  Kệ rượu

  NAPA
  399,000
 2. VIKING-TOR

  Ghế bập bênh

  VIKING-TOR
  2,990,000
 3. TERRA

  Đế lót chậu có bánh xe

  TERRA
  149,000
 4. STEP

  Đôn có bậc

  STEP
  799,000
 5. FREGATA

  Tấm lát sàn

  FREGATA
  69,000
 6. CONNEMARA

  Bàn góc

  CONNEMARA
  1,290,000
 7. CONNEMARA

  Bàn cà phê

  CONNEMARA
  3,290,000
 8. CONNEMARA

  Ghế nằm

  CONNEMARA
  9,990,000
 9. Ghế đôn SACRAMENTO bọc da êm ái

  Ghế đôn

  SACRAMENTO
  1,990,000
 10. PATERSON
  -30%

  Tủ bát đĩa

  PATERSON
  6,993,000 9,990,000
 11. REBEL
  -30%

  Gương treo tường

  REBEL
  833,000 1,190,000
 12. REBEL

  Khung vách ngăn phòng

  REBEL
  2,100,000
 13. FREGATA

  Tấm lát sàn

  FREGATA
  199,000
 14. EDEN
  -30%

  Ghế dài có hộc

  EDEN
  1,113,000 1,590,000
 15. BACCHUS

  Bình rót rượu

  BACCHUS
  399,000
 16. EDEN

  Kệ gắn tường có ngăn kéo

  EDEN
  1,190,000
 17. EDEN
  -30%

  Tủ gắn tường phòng tắm

  EDEN
  699,300 999,000

ĐỪNG BỎ LỠ CÁC ƯU ĐÃI KHÁC TẠI BAYA