BỘ SƯU TẬP ICONICO

TỦ QUẦN ÁO ICONICO

TỦ ĐẦU GIƯỜNG
 1. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 2. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 3. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
 4. ICONICO

  Tủ đầu giường

  ICONICO
  2,490,000
KỆ TỦ VÀ GIÁ GIÀY ICONICO
 1. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 2. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 3. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 4. ICONICO

  Kệ TV

  ICONICO
  4,490,000
 5. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 6. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 7. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 8. ICONICO

  Tủ giày

  ICONICO
  3,490,000
 9. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 10. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 11. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
 12. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  4,490,000
BÀN HỌC VÀ GIÁ KỆ TỦ ICONICO
 1. ICONICO

  Kệ gắn tường

  ICONICO
  1,490,000
 2. ICONICO

  Kệ gắn tường

  ICONICO
  1,490,000
 3. ICONICO

  Kệ để đồ

  ICONICO
  899,000
 4. ICONICO

  Kệ để đồ

  ICONICO
  899,000
 5. ICONICO

  Kệ để đồ

  ICONICO
  899,000
 6. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 7. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 8. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  2,990,000
 9. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  2,990,000
 10. ICONICO

  Giá kệ

  ICONICO
  899,000
 11. ICONICO

  Giá kệ

  ICONICO
  899,000
 12. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,490,000
 13. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,490,000
 14. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,990,000
 15. ICONICO

  Tủ 1 cánh

  ICONICO
  1,990,000
 16. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  2,990,000
 17. ICONICO

  Tủ ngăn kéo

  ICONICO
  2,990,000
 18. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 19. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 20. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  2,490,000
 21. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 22. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 23. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 24. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 25. ICONICO

  Kệ trưng bày

  ICONICO
  1,190,000
 26. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 27. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 28. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 29. ICONICO

  Tủ 2 cánh

  ICONICO
  3,990,000
 30. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  2,990,000
 31. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  2,990,000
 32. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  1,990,000
 33. ICONICO

  Kệ sách

  ICONICO
  1,990,000

BỘ SƯU TẬP WASHINGTON

 1. WASHINGTON

  Sofa

  WASHINGTON
  26,990,000
 2. WASHINGTON

  Đôn mềm

  WASHINGTON
  5,990,000
 3. WASHINGTON

  Sofa

  WASHINGTON
  19,990,000
 4. WASHINGTON

  Ghế bành

  WASHINGTON
  12,990,000
BỘ SƯU TẬP ĐÔN MINNEAPOLIS
 1. MINNEAPOLIS
  Best Price

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 2. MINNEAPOLIS
  Best Price

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 3. MINNEAPOLIS
  Best Price

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
 4. MINNEAPOLIS
  Best Price

  Đôn mềm

  MINNEAPOLIS
  599,000
BỘ SƯU TẬP GHẾ VĂN PHÒNG
 1. BOSTNA

  Ghế văn phòng

  BOSTNA
  2,490,000
 2. RIPLEY

  Ghế văn phòng

  RIPLEY
  1,190,000
 3. RIPLEY

  Ghế văn phòng

  RIPLEY
  1,490,000
 4. RENO

  Ghế văn phòng

  RENO
  3,990,000
BỘ SƯU TẬP CHĂN SOFIA - THẢM MOLLY
 1. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  299,000
 2. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  299,000
 3. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  499,000
 4. SOFIA

  Chăn mỏng

  SOFIA
  499,000
 5. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 6. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  399,000
 7. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 8. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 9. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  699,000
 10. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  699,000
 11. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  399,000
 12. SOFIA

  Chăn

  SOFIA
  599,000
 13. MOLLY

  Thảm trải sàn

  MOLLY
  129,000
 14. MOLLY

  Bộ 4 tấm thảm trải sàn

  MOLLY
  999,000
 15. MOLLY
  Top Seller

  Bộ 4 tấm thảm trải sàn

  MOLLY
  999,000
BỘ SƯU TẬP BELLA - DUY NHẤT TRÊN KÊNH ONLINE
 1. BELLA

  Khăn tắm

  BELLA
  249,000
 2. BELLA

  Khăn tắm

  BELLA
  159,000
 3. BELLA

  Khăn mặt

  BELLA
  129,000
 4. BELLA

  Giỏ có tay cầm

  BELLA
  399,000
 5. BELLA

  Giỏ

  BELLA
  199,000
 6. BELLA

  Giỏ

  BELLA
  299,000
 7. BELLA

  Chăn

  BELLA
  599,000
 8. BELLA

  Chăn

  BELLA
  599,000
 9. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 10. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 11. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 12. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 13. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
 14. BELLA

  Chăn

  BELLA
  399,000
BỘ SƯU TẬP BÁT ĐĨA STELLA
 1. STELLA

  Chén chấm

  STELLA
  59,000
 2. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  149,000
 3. STELLA

  Chén cơm

  STELLA
  99,000
 4. STELLA

  Đĩa

  STELLA
  109,000
 5. STELLA

  Tô mì

  STELLA
  169,000

BỘ SƯU TẬP KONDO

 1. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000
 2. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  799,000
 3. KONDO

  Đôn có hộc

  KONDO
  499,000
BỘ SƯU TẬP SARINA, KILNER
 1. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  99,000
 2. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  129,000
 3. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  129,000
 4. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  119,000
 5. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  149,000
 6. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  149,000
 7. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 8. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 9. KILNER

  Hũ đựng thực phẩm có nắp

  KILNER
  179,000
 10. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  699,000
 11. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  799,000
 12. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  299,000
 13. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  499,000
 14. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  249,000
 15. SARINA

  Ly thủy tinh

  SARINA
  349,000
 16. SARINA

  Ly cocktail

  SARINA
  899,000
 17. SARINA

  Ly rượu

  SARINA
  749,000

BỘ SƯU TẬP TRANH KOOL

 1. KOOL

  Tranh canvas

  KOOL
  429,000
 2. KOOL

  Tranh canvas

  KOOL
  329,000
 3. KOOL

  Tranh canvas

  KOOL
  329,000
 4. KOOL
  Best Price

  Tranh canvas

  KOOL
  399,000
 5. KOOL
  Best Price

  Tranh canvas

  KOOL
  399,000
 6. KOOL
  Best Price

  Tranh canvas

  KOOL
  399,000
 7. KOOL
  Best Price

  Tranh canvas

  KOOL
  399,000
 8. KOOL
  Best Price

  Tranh canvas

  KOOL
  399,000

BỘ SƯU TẬP TRANH CANVAS

 1. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 2. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 3. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 4. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 5. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  89,000
 6. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 7. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  59,000
 8. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  129,000
 9. GALLERY

  Tranh canvas

  GALLERY
  159,000

BỘ HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM PROTEKT

Hộp đựng thực phẩm PROTEKT được làm từ chất liệu nhựa SAN trong suốt và đẹp mắt. Đây là sản phẩm cao cấp, không chứa BPA đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

Hộp đựng thực phẩm PROTEKT phù hợp bảo quản thực phẩm khô như gia vị, ngũ cốc, mì, nui, bánh kẹo trên kệ bếp hoặc trong tủ lạnh (ngăn mát và ngăn đông).

Nắp đậy thông minh giúp đóng mở hộp nhẹ nhàng và kín khí, chống mùi hiệu quà bênh cạnh ngăn ngừa bụi bẩn. Vòng đệm kín khí được sản xuất theo công nghệ đúc nguyên khối ép chặt vào nắp, loại bỏ hoàn toàn khe hở và dễ làm sách. Hộp có thiết kế module, linh hoạt xếp chồng được lên nhau giúp tiết kiệm diện tích cho không gian nấu nướng.

 1. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  349,000
 2. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  129,000
 3. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  129,000
 4. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  149,000
 5. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  69,000
 6. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  99,000
 7. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  49,000

BỘ SƯU TẬP KONDO - CHO KHÔNG GIAN THÊM PHẦN THOÁNG ĐÃNG

Hãy cùng điểm qua lại một vài đặc điểm nổi bật của bộ sưu tập KONDO:

 • Đa dạng kích cỡ, mẫu mã đáp ứng nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng.
 • Nhiều màu sắc và họa tiết để chọn lựa.
 • Chất liệu polyester dễ dàng vệ sinh.
 1. KONDO

  Giỏ đựng

  KONDO
  49,000
 2. KONDO

  Hộp đựng

  KONDO
  89,000

BỘ SƯU TẬP HỘP ĐỰNG MARIE

 1. MARIE

  Hộp đựng

  MARIE
  299,000
 2. MARIE

  Hộp đựng

  MARIE
  299,000

BỘ SƯU TẬP NỘI THẤT TRONG & NGOÀI TRỜI ANNE

Nội thất dùng được cho cả trong nhà lẫn ngoài trời vẫn luôn là một lựa chọn hợp lý đối với những gia đình có khoảng sân vườn rộng rãi, nơi cha mẹ có thể vừa thả mình thư giãn trên ghế và ngắm nhìn con cái vui đùa!

 1. ANNE
  -30%

  Ghế

  ANNE
  2,093,000 2,990,000
 2. ANNE
  -30%

  Ghế ăn

  ANNE
  489,300 699,000
 3. ANNE

  Bàn ăn

  ANNE
  6,490,000
 4. ANNE
  -30%

  Ghế ăn

  ANNE
  594,300 849,000
 5. ANNE
  -30%

  Bàn góc

  ANNE
  1,393,000 1,990,000
 6. ANNE
  -30%

  Bàn ăn

  ANNE
  2,443,000 3,490,000
 7. ANNE
  -30%

  Bàn cà phê

  ANNE
  1,743,000 2,490,000
 8. ANNE
  -30%

  Bộ bàn ăn 4 ghế

  ANNE
  8,330,000 11,900,000
 9. ANNE
  new
  -30%

  Bộ bàn ghế trẻ em

  ANNE
  3,493,000 4,990,000
 10. ANNE
  new
  -30%

  Bàn ăn

  ANNE
  3,843,000 5,490,000
 11. ANNE
  new
  -30%

  Bàn ăn

  ANNE
  2,093,000 2,990,000
 12. ANNE
  new
  -30%

  Ghế ăn

  ANNE
  973,000 1,390,000
 13. ANNE

  Ghế ăn

  ANNE
  489,300 699,000
 1. CAROLS

  Bộ quả châu trang trí Giáng sinh

  CAROLS
  70,000 139,000

BỘ ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP TIỆN DỤNG

 1. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu đen, kẻ ô

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 2. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu xanh, họa tiết hoa nhí

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 3. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA màu xám

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 4. Ống bao tay chống văng dầu mỡ SARA trắng, họa tiết hoa

  Ống bao tay chống văng dầu mỡ

  SARA
  29,000
 5. Găng tay lò nướng SARA trắng đen mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 6. Găng tay lò nướng SARA màu trắng họa tiết hoa mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 7. Găng tay lò nướng SARA màu xanh họa tiết hoa mặt trước

  Găng tay lò nướng

  SARA
  39,000
 8. Bắc nồi SARA màu trắng mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 9. Bắc nồi SARA màu vàng nhạt mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 10. Bắc nồi SARA màu vàng đậm mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 11. Bắc nồi SARA màu hồng mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000
 12. Bắc nồi SARA màu xanh mặt trước
  Best Price

  Bắc nồi

  SARA
  29,000

BỘ SƯU TẬP SUNNIE ĐẦY MÀU SẮC

ACCORD VÀ SILVA - BỘ ĐÔI LÝ TƯỞNG CHO PHÒNG KHÁCH

Có một lý do mà hai bộ sưu tập ACCORD và SILVA là cặp đôi lý tưởng bởi lẽ tính thẩm mỹ của từng bộ khi phối hợp với nhau mang đến sự hài hòa một cách bất ngờ.

Với phong cách đậm chất Á châu nơi bộ sưu tập ACCORD - một thiết kế từ BAYA và tính chất tối ưu không gian nhờ vào hộc đựng đồ tích hợp trong sofa SILVA, cả hai bộ sưu tập giúp không gian phòng khách nhà bạn thêm phần ấn tượng bên cạnh tạo cảm giác rộng rãi.

 1. CHESTER

  Sofa

  CHESTER
  19,900,000
 2. SILVA
  hot

  Sofa giường có hộc

  SILVA
  11,900,000

BỘ SƯU TẬP BÀN GHẾ ĂN

 1. PALL-MALL

  Bộ bàn ăn 4 ghế

  PALL-MALL
  6,890,000
 2. BRAVEN

  Bộ bàn ăn 4 ghế

  BRAVEN
  7,490,000
 3. HATHEN

  Ghế ăn

  HATHEN
  1,390,000
 4. HATHEN

  Bàn ăn

  HATHEN
  4,990,000
 5. SUECIA

  Ghế dài có hộc

  SUECIA
  1,990,000
 6. BRAVEN

  Ghế ăn

  BRAVEN
  1,390,000
 7. BRAVEN

  Bàn ăn

  BRAVEN
  3,490,000
 8. ALISON

  Bàn cà phê

  ALISON
  2,990,000

BỘ SƯU TẬP TEXAS

 1. TEXAS
  new

  Kệ rượu

  TEXAS
  249,000
 2. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  149,000
 3. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  39,000
 4. TEXAS
  new

  Thố

  TEXAS
  79,000

BỘ SƯU TẬP ACCORD

 1. ACCORD

  Bàn góc

  ACCORD
  1,990,000
 2. ACCORD

  Kệ TV

  ACCORD
  4,990,000

BỘ SƯU TẬP CARINE - KHI THẨM MỸ CHẠM ĐẾN TÍNH NĂNG

Giản đơn chính là sự che giấu những điều không cần thiết, chỉ để lại vẻ bề ngoài gọn gàng và một không gian thoáng đãng.

Đó cũng chính là điều mà các nhà thiết kế của BAYA muốn gửi gắm đến quý khách qua bộ sưu tập CARINE mà chúng tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu. Các sản phẩm trong bộ sưu tập hướng đến việc tối ưu không gian phòng khách nhờ vào các ngăn kéo và hộc tủ rộng rãi.

Bên cạnh đó, màu sáng tự nhiên của gỗ sồi veneer, lớp phủ MDF và thiết kế trẻ trung, giản đơn, bộ sưu tập CARINE mang đến cho không gian tổ ấm nhà bạn cảm giác êm dịu, giúp tâm trí dễ dàng thư giãn hơn.

Bộ sưu tập CARINE gồm: giường, tủ quần áo, tủ đầu giường, tủ ngăn kéo, bàn trang điểm, bàn cà phê, bàn góc, và kệ TV.

 1. CARINE

  Combo phòng khách

  CARINE
  13,500,000
 2. CARINE
  Premium

  Kệ TV

  CARINE
  6,990,000
 3. CARINE
  Premium

  Tủ ngăn kéo

  CARINE
  6,990,000
 4. CARINE
  Premium

  Bàn cà phê

  CARINE
  4,990,000
 5. CARINE
  Premium
  new

  Bàn góc

  CARINE
  3,490,000
 6. CARINE
  Premium

  Tủ đầu giường

  CARINE
  2,990,000
 7. CARINE
  Premium

  Bàn trang điểm

  CARINE
  6,990,000
 8. CARINE
  Premium

  Tủ quần áo

  CARINE
  16,900,000
 9. CARINE
  Premium

  Giường

  CARINE
  9,990,000

BỘ SƯU TẬP RAVENNA

 1. RAVENNA

  Giá treo mũ

  RAVENNA
  599,000
 2. RAVENNA

  Giá treo khăn

  RAVENNA
  599,000
 3. RAVENNA

  Kệ gắn tường

  RAVENNA
  699,000
 4. RAVENNA

  Khay trang trí

  RAVENNA
  199,000
 5. RAVENNA

  Kệ trưng bày

  RAVENNA
  99,000
 6. RAVENNA

  Kệ treo tường kèm gương

  RAVENNA
  1,290,000
 7. RAVENNA

  Kệ sách

  RAVENNA
  2,990,000

HIỆN ĐẠI VÀ SANG TRỌNG VỚI BỘ SƯU TẬP ANNE

Với xu hướng chia sẻ không gian phòng khách và phòng ăn, việc chọn lựa nội thất để tạo tính thống nhất cũng như tránh cảm giác "phá bĩnh" là điều vô cùng quan trọng.

Hiểu được điều ấy, bộ sưu tập ANNE hướng đến sự hài hòa tổng thể giữa nội thất phòng ăn và phòng khách. ANNE còn muốn truyền tải đến khách hàng cảm giác của những bữa ăn sang trọng qua thiết kế Âu châu hiện đại nơi đường nét cong của ghế ăn, sự cân đối và gọn gàng của bàn góc hay ghế thư giãn.

Bên cạnh đó, chất liệu đa dạng như gỗ bạch đàn, duranite, thép giúp cho các sản phẩm trong bộ sưu tập phù hợp cho cả sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời.

 1. ANNE

  Bộ bàn góc và ghế thư giãn

  ANNE
  6,000,000
 2. ANNE

  Bàn góc & Ghế thư giãn

  ANNE
  11,000,000
 3. ANNE

  Bộ bàn ăn 6 ghế

  ANNE
  11,500,000
 4. ANNE
  -30%

  Bàn góc

  ANNE
  559,300 799,000

SẢN PHẨM ĐỘC ĐÁO

 1. RAMO

  Tủ giày kèm giá treo mũ

  RAMO
  4,990,000
 2. NAPA

  Kệ rượu

  NAPA
  399,000
 3. MARTIN-

  Kệ gắn tường có móc treo

  MARTIN-
  999,000
 4. TERRA

  Đế lót chậu có bánh xe

  TERRA
  149,000
 5. FREGATA

  Tấm lát sàn

  FREGATA
  69,000
 6. CONNEMARA

  Bàn góc

  CONNEMARA
  1,290,000
 7. CONNEMARA

  Bàn cà phê

  CONNEMARA
  3,290,000
 8. VAGABOND

  Bàn

  VAGABOND
  4,990,000
 9. TAMARIND
  -50%

  Quả cầu thơm trang trí

  TAMARIND
  124,500 249,000
 10. PUNK

  Đèn kẹp

  PUNK
  429,000
 11. Ghế đôn SACRAMENTO bọc da êm ái

  Ghế đôn

  SACRAMENTO
  1,990,000
 12. PATERSON

  Tủ bát đĩa

  PATERSON
  9,990,000
 13. TIVOLI

  Găng tay lò nướng

  TIVOLI
  49,000
 14. TIVOLI

  Găng tay lò nướng

  TIVOLI
  49,000
 15. TIVOLI

  Găng tay lò nướng

  TIVOLI
  59,000
 16. GUARDIA

  Tủ giày

  GUARDIA
  1,790,000
 17. REBEL

  Khung vách ngăn phòng

  REBEL
  2,100,000
 18. FREGATA

  Tấm lát sàn

  FREGATA
  199,000
 19. DELPHI

  Tủ đứng phòng tắm

  DELPHI
  2,890,000
 20. EDEN

  Ghế dài có hộc

  EDEN
  1,590,000
 21. DELPHI

  Tủ gắn tường phòng tắm

  DELPHI
  1,790,000
 22. BACCHUS

  Bình rót rượu

  BACCHUS
  399,000
 23. EDEN

  Kệ gắn tường có ngăn kéo

  EDEN
  1,190,000
 24. EDEN

  Tủ gắn tường phòng tắm

  EDEN
  999,000

ĐỪNG BỎ LỠ CÁC ƯU ĐÃI KHÁC TẠI BAYA