Gốm sứ Bát Tràng TURKOIS

Gốm sứ Bát Tràng TURKOIS
  1. TURKOIS

   Chén cơm

   TURKOIS
   69,000
  2. TURKOIS

   Tô mì

   TURKOIS
   139,000
  3. TURKOIS

   Tô canh

   TURKOIS
   179,000
  4. TURKOIS

   Đĩa

   TURKOIS
   79,000
  5. TURKOIS

   Đĩa

   TURKOIS
   129,000
  6. TURKOIS

   Đĩa

   TURKOIS
   159,000
  7. TURKOIS

   Chén chấm

   TURKOIS
   39,000
  8. TURKOIS

   Ly

   TURKOIS
   79,000
  9. TURKOIS

   Promotion set

   TURKOIS
   849,000
  10. TURKOIS

   Ấm trà

   TURKOIS
   349,000
  11. TURKOIS

   Tách

   TURKOIS
   69,000
  12. TURKOIS

   Đĩa lót tách

   TURKOIS
   39,000
  Trang