Hướng dẫn tạo tài khoản

Bạn có thể tạo tài khoản dễ dàng tại trang www.baya.vn với các bước đơn giản như sau:

1. Truy cập vào link sau https://baya.vn/vi/customer/account/login#sign-up để điền các thông tin.

2. Điền thông tin vào các mục:

- Họ tên.

- Số điện thoại.

- Email.

Click chọn Gửi mã xác thực.

3. Đăng nhập mail để lấy mã xác thực và nhập vào ô Mã xác thực.

4. Nhập mật khẩu.

5. Nhập Giới tính, Ngày sinh.

6. Click chọn nút ĐĂNG KÝ.

Lưu ý: Các mục có đánh dấu * là các mục bắt buộc phải điền thông tin.