Bộ ấm trà

 1. CHAM

  Bộ ấm trà

  CHAM
  749,000
 2. LUXOR

  Promotion set

  LUXOR
  999,000
 3. BOUTIQUE

  Promotion set

  BOUTIQUE
  699,000
 4. BUD

  Promotion set

  BUD
  899,000
 5. ESSENCE

  Promotion set

  ESSENCE
  599,000
 6. FLORIA

  Promotion set

  FLORIA
  449,000
 7. REGATTA

  Promotion set

  REGATTA
  649,000
 8. ZANZIBAR

  Promotion set

  ZANZIBAR
  649,000