LUXOR

 1. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  199,000
 2. LUXOR
  Đĩa gia vị
  LUXOR
  39,000
 3. LUXOR
  Chén cơm
  LUXOR
  79,000
 4. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  179,000
 5. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  119,000
 6. LUXOR
  Tô canh
  LUXOR
  229,000
 7. LUXOR
  Ấm trà
  LUXOR
  399,000
 8. LUXOR
  Tách kèm đĩa lót
  LUXOR
  129,000
 9. LUXOR
  Promotion set
  LUXOR
  999,000