VIKING

 1. VIKING-JUNIOR
  Ghế bành trẻ em
  VIKING-JUNIOR
  699,000
 2. VIKING
  Bàn góc
  VIKING
  1,190,000
 3. VIKING-TOR
  Khung ghế bập bênh
  VIKING-TOR
  1,990,000