Hộp đựng

 1. JAFFA

  Bộ hộp đựng thực phẩm

  JAFFA
  499,000
 2. SIMBA

  Bộ hộp đựng thực phẩm

  SIMBA
  399,000
 3. PROTEKT
  new

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  349,000
 4. ZANZIBAR

  Hộp đựng thực phẩm có nắp

  ZANZIBAR
  199,000
 5. PALAYAN

  Khay

  PALAYAN
  499,000
 6. PALAYAN

  Khay đựng bánh kẹo có nắp

  PALAYAN
  799,000
 7. PALAYAN

  Hộp đựng cà phê

  PALAYAN
  299,000
 8. PALAYAN

  Hộp đựng trà

  PALAYAN
  349,000
 9. PALAYAN

  Hộp đựng khăn giấy

  PALAYAN
  399,000
 10. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  49,000
 11. PROTEKT

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  69,000
 12. PROTEKT
  new

  Hộp đựng thực phẩm

  PROTEKT
  99,000