Dụng cụ sơ chế

 1. RECIPE
  new
  Dụng cụ vắt chanh
  RECIPE
  49,000
 2. RECIPE
  new
  Vợt lỗ
  RECIPE
  99,000
 3. RECIPE
  new
  Dụng cụ bào sợi
  RECIPE
  199,000
 4. RECIPE
  new
  Thớt
  RECIPE
  99,000
 5. MOCCASIN
  Bộ chày & cối
  MOCCASIN
  499,000 499,000
 6. ELEKTRA
  Nút chặn rượu
  ELEKTRA
  39,000
 7. MOZART
  Thớt
  MOZART
  199,000
 8. MOZART
  Thớt
  MOZART
  249,000
 9. POMODORO
  Khay đựng thức ăn
  POMODORO
  299,000
 10. POMODORO
  Thớt
  POMODORO
  249,000
 11. CLIFTON
  Thớt
  CLIFTON
  129,000
 12. OSCAR
  Kéo làm bếp
  OSCAR
  129,000
Trang