Dụng cụ sơ chế

 1. TIVOLI
  Dụng cụ bào sợi
  TIVOLI
  99,000
 2. MOZART
  Thớt
  MOZART
  199,000
 3. MOZART
  Thớt
  MOZART
  249,000
 4. MOCCASIN
  Bộ chày & cối
  MOCCASIN
  499,000
 5. MOCCASIN
  Bộ chày & cối
  MOCCASIN
  499,000
 6. POMODORO
  Khay đựng thức ăn
  POMODORO
  299,000
 7. POMODORO
  Thớt
  POMODORO
  249,000
 8. CLIFTON
  Thớt
  CLIFTON
  129,000
 9. ELEKTRA
  Nút chặn rượu
  ELEKTRA
  39,000
 10. ABEL
  ABEL
  79,000
 11. ABEL
  Vá vớt mỳ
  ABEL
  79,000
 12. ABEL
  ABEL
  79,000
Trang