Giá úp chén đĩa

 1. BETTY
  Giá úp đĩa
  BETTY
  99,000 99,000
 2. PATROL
  Giá úp đĩa
  PATROL
  799,000
 3. CLIFTON
  Giá úp đĩa
  CLIFTON
  399,000