Gốm sứ Bát Tràng TURKOIS

Gốm sứ Bát Tràng TURKOIS
  1. TURKOIS
   Chén cơm
   TURKOIS
   69,000
  2. TURKOIS
   Tô mì
   TURKOIS
   139,000
  3. TURKOIS
   Tô canh
   TURKOIS
   179,000
  4. TURKOIS
   Đĩa
   TURKOIS
   79,000
  5. TURKOIS
   Đĩa
   TURKOIS
   129,000
  6. TURKOIS
   Đĩa
   TURKOIS
   159,000
  7. TURKOIS
   Chén chấm
   TURKOIS
   39,000
  8. TURKOIS
   Ly
   TURKOIS
   79,000
  9. TURKOIS
   Promotion set
   TURKOIS
   849,000
  10. TURKOIS
   Ấm trà
   TURKOIS
   349,000
  11. TURKOIS
   Tách
   TURKOIS
   69,000
  12. TURKOIS
   Đĩa lót tách
   TURKOIS
   39,000
  Trang