Bộ bàn & 6 ghế ăn

 1. PRINCETON
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  PRINCETON
  16,400,000 16,400,000
 2. VERONA
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  VERONA
  6,990,000
 3. VERONA
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  VERONA
  5,990,000
 4. HARRIS
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  HARRIS
  15,400,000
 5. HUNG-VUONG
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  HUNG-VUONG
  12,900,000
 6. QATAR
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  QATAR
  6,490,000
 7. HARRIS
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  HARRIS
  12,900,000
 8. COBRA
  Bộ bàn ăn 6 ghế
  COBRA
  15,900,000