Ghế bậc

 1. STEP
  Đôn có bậc
  STEP
  799,000
 2. STEP
  Đôn có bậc
  STEP
  599,000
 3. STEP
  Đôn có bậc
  STEP
  329,000