Giường 1,8m

 1. ALBANY-SET
  Bộ giường và nệm
  ALBANY-SET
  30,390,000
 2. ALI-SET
  Bộ giường và nệm
  ALI-SET
  27,390,000
 3. HARRIS-SET
  Bộ giường và nệm
  HARRIS-SET
  29,890,000
 4. KEIKO-SET
  Bộ giường và nệm
  KEIKO-SET
  31,390,000
 5. ALI
  Giường
  ALI
  5,490,000
 6. HARRIS
  Giường
  HARRIS
  7,990,000
 7. ALBANY
  Giường
  ALBANY
  8,490,000