Gương đứng

 1. GUARDIA
  Gương đứng
  GUARDIA
  1,590,000
 2. MOZART
  Gương đứng
  MOZART
  1,590,000
 3. KITKA
  Gương đứng
  KITKA
  2,490,000