Kệ trang trí

 1. KERMIT
  Kệ trưng bày
  KERMIT
  649,000 649,000
 2. LIPIZZAN
  Kệ trưng bày
  LIPIZZAN
  699,000
 3. LIPIZZAN
  Kệ trưng bày
  LIPIZZAN
  999,000