Vật dụng bàn ăn

 1. BAILEY
  -57%
  Chén cơm
  BAILEY
  30,000 69,000
 2. BAILEY
  -38%
  Đĩa
  BAILEY
  80,000 129,000
 3. LUXOR
  Tách kèm đĩa lót
  LUXOR
  129,000
 4. LUXOR
  Ấm trà
  LUXOR
  399,000
 5. LUXOR
  Tô canh
  LUXOR
  229,000
 6. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  119,000
 7. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  179,000
 8. LUXOR
  Chén cơm
  LUXOR
  79,000
 9. LUXOR
  Đĩa gia vị
  LUXOR
  39,000
 10. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  199,000
 11. REGATTA
  Đĩa gia vị
  REGATTA
  39,000
 12. REGATTA
  Đĩa lớn
  REGATTA
  179,000