Vật dụng bàn ăn

 1. REFRESH
  Ly thủy tinh
  REFRESH
  59,000
 2. LUXOR
  Tách kèm đĩa lót
  LUXOR
  129,000
 3. LUXOR
  Ấm trà
  LUXOR
  399,000
 4. LUXOR
  Tô canh
  LUXOR
  229,000
 5. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  119,000
 6. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  179,000
 7. LUXOR
  Chén cơm
  LUXOR
  79,000
 8. LUXOR
  Đĩa gia vị
  LUXOR
  39,000
 9. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  199,000
 10. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  199,000
 11. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  129,000
 12. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  79,000