Cốc, Tách & Ấm trà

 1. FLORIA
  Tách
  FLORIA
  49,000
 2. LUXOR
  Tách kèm đĩa lót
  LUXOR
  129,000
 3. LUXOR
  Ấm trà
  LUXOR
  399,000
 4. KOSTA
  Ly
  KOSTA
  89,000
 5. KOSTA
  Ly
  KOSTA
  89,000
 6. REGATTA
  Ly
  REGATTA
  69,000
 7. KAZAN
  Ly
  KAZAN
  89,000
 8. MARITIME
  Ly
  MARITIME
  89,000
 9. REGATTA
  Tách kèm đĩa lót
  REGATTA
  79,000
 10. REGATTA
  Ấm trà
  REGATTA
  299,000
 11. REGATTA
  Ly
  REGATTA
  69,000
 12. ESSENCE
  Ấm trà
  ESSENCE
  399,000
Trang