Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. LUXOR
  Tô canh
  LUXOR
  229,000
 2. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  119,000
 3. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  179,000
 4. LUXOR
  Chén cơm
  LUXOR
  79,000
 5. LUXOR
  Đĩa gia vị
  LUXOR
  39,000
 6. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  199,000
 7. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  199,000
 8. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  129,000
 9. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  79,000
 10. KOSTA
  Tô canh
  KOSTA
  279,000
 11. KOSTA
  Tô mì
  KOSTA
  149,000
 12. KOSTA
  Chén cơm
  KOSTA
  79,000