Đĩa, Tô chén và Muỗng nĩa

 1. BAILEY
  Tô mì
  BAILEY
  99,000
 2. BAILEY
  Chén cơm
  BAILEY
  69,000
 3. BAILEY
  Đĩa
  BAILEY
  129,000
 4. LUXOR
  Tô canh
  LUXOR
  229,000
 5. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  119,000
 6. LUXOR
  Tô mì
  LUXOR
  179,000
 7. LUXOR
  Chén cơm
  LUXOR
  79,000
 8. LUXOR
  Đĩa gia vị
  LUXOR
  39,000
 9. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  199,000
 10. LUXOR
  Đĩa
  LUXOR
  99,000
 11. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  199,000
 12. KOSTA
  Đĩa
  KOSTA
  199,000