Tô chén

 1. BAILEY
  Promotion set
  BAILEY
  499,000
 2. KOSTA
  Promotion set
  KOSTA
  1,407,000
 3. LUXOR
  Promotion set
  LUXOR
  1,595,000
 4. KOSTA
  Tô canh
  KOSTA
  279,000
 5. HUNG-VUONG
  Chén cơm
  HUNG-VUONG
  89,000
 6. REGATTA
  Chén cơm
  REGATTA
  69,000
 7. REGATTA
  Tô mì
  REGATTA
  119,000
 8. REGATTA
  Tô mì
  REGATTA
  119,000
 9. KOSTA
  Chén cơm
  KOSTA
  79,000
 10. KOSTA
  Chén cơm
  KOSTA
  79,000
 11. KOSTA
  Tô mì
  KOSTA
  149,000
 12. KOSTA
  Tô mì
  KOSTA
  149,000
Trang