Ly

 1. TURKOIS
  new
  Ly
  TURKOIS
  79,000
 2. TONBO
  new
  Ly
  TONBO
  79,000
 3. REFRESH
  Ly thủy tinh
  REFRESH
  49,000
 4. REFRESH
  Ly thủy tinh
  REFRESH
  49,000
 5. REFRESH
  Ly thủy tinh
  REFRESH
  49,000
 6. CHANGELING
  Ly rượu
  CHANGELING
  149,000
 7. SOLO
  Ly thủy tinh
  SOLO
  99,000
 8. BACCHUS
  Bình rót rượu
  BACCHUS
  399,000
 9. ANEMONE
  Ly thủy tinh
  ANEMONE
  99,000
 10. LARISSA
  Ly thủy tinh
  LARISSA
  29,000
 11. LARISSA
  Ly thủy tinh
  LARISSA
  19,000
 12. CHANGELING
  Ly thủy tinh
  CHANGELING
  99,000
Trang