Phục vụ bàn ăn

 1. REGATTA
  Đĩa lớn
  REGATTA
  179,000
 2. PHYLLIS
  Khay bánh
  PHYLLIS
  299,000
 3. MARITIME
  Đĩa lớn
  MARITIME
  399,000
 4. REGATTA
  Thố
  REGATTA
  79,000
 5. MARITIME
  Bình nước
  MARITIME
  299,000
 6. REGATTA
  Khay bánh
  REGATTA
  249,000
 7. REGATTA
  Bộ hũ gia vị
  REGATTA
  259,000
 8. CLIFTON
  Khay
  CLIFTON
  249,000
 9. CLIFTON
  Đĩa xoay bàn ăn
  CLIFTON
  299,000
 10. REGATTA
  Thố
  REGATTA
  139,000
 11. REGATTA
  Thố
  REGATTA
  89,000
 12. REGATTA
  Bình nước
  REGATTA
  199,000
Trang