Phục vụ bàn ăn

 1. REGATTA
  Đĩa lớn
  REGATTA
  179,000
 2. PHYLLIS
  Khay bánh
  PHYLLIS
  299,000
 3. SALONIKA
  Đĩa lớn
  SALONIKA
  199,000
 4. KAZAN
  Bình đựng sữa
  KAZAN
  79,000
 5. KAZAN
  Thố
  KAZAN
  89,000
 6. SALONIKA
  Đĩa lớn
  SALONIKA
  129,000
 7. BARTOLINI
  Khay đựng bánh kẹo
  BARTOLINI
  349,000
 8. BARTOLINI
  Đĩa lớn
  BARTOLINI
  299,000
 9. BARTOLINI
  Khay đựng thức ăn
  BARTOLINI
  129,000
 10. BARTOLINI
  Thố
  BARTOLINI
  199,000
 11. BARTOLINI
  Thố có nắp
  BARTOLINI
  129,000
 12. BARTOLINI
  Khay đựng thức ăn
  BARTOLINI
  179,000