Phục vụ bàn ăn

 1. REGATTA
  Đĩa lớn
  REGATTA
  179,000
 2. PHYLLIS
  Khay bánh
  PHYLLIS
  299,000
 3. KAZAN
  Bình đựng sữa
  KAZAN
  79,000
 4. BARTOLINI
  Khay đựng bánh kẹo
  BARTOLINI
  349,000
 5. BARTOLINI
  Khay đựng thức ăn
  BARTOLINI
  129,000
 6. BARTOLINI
  Thố
  BARTOLINI
  199,000
 7. BARTOLINI
  Thố có nắp
  BARTOLINI
  129,000
 8. BARTOLINI
  Khay đựng thức ăn
  BARTOLINI
  179,000
 9. SALONIKA
  Đĩa lớn
  SALONIKA
  199,000
 10. MARITIME
  Đĩa lớn
  MARITIME
  399,000
 11. REGATTA
  Thố
  REGATTA
  79,000
 12. MARITIME
  Bình nước
  MARITIME
  299,000
Trang