Bình đựng

 1. REFRESH
  Bình đựng nước
  REFRESH
  199,000
 2. REGATTA
  Bình nước
  REGATTA
  199,000
 3. MARITIME
  Bình nước
  MARITIME
  299,000
 4. KAZAN
  Bình đựng sữa
  KAZAN
  79,000